Naturvernforbundet Naturvernforbundet
english   deutsch  
 
 
[ login]   [feed]
    [home] > [fakta] > [flora]
 

Meny


Vern Fakta Friluftsliv Bilder

Naturforum Forumet er desverre lagt ned, men hvis noen viser interesse, ved f.eks. å sende mail til webmaster, kan det tenkes vi kan lage et nytt forum for sidene.

Aktuelle lenker: Forvaltningsstyret WWF Norge Naturvern-
 forbundet
Naturforum Taiga Rescue Network xTrillemarka.no DNT Norske-
 Naturfotografer

 

Flora og fauna

Her kan du lese litt om dyr og planter du kan støte på i Trillemarka - Rollagsfjell.

bilde

(Bildet: Orreleik ved Strandemyran)

Klikk på bildene eller navnene under for å få vite mer om artene.

[English text]

bilde Villmarksvann
Vannene i Trillemarka beskrevet etter verdier på en "villmarks-skala" Finn ditt favorittvann, og les mer om hva det inneholder!
 
bilde Spurvugle
Denne lokket vi til oss med plystretoner en varm augustkveld ved Grunntjern i Trillemarka.
 
bilde Rosenkjuke
Rosenkjuka lever av å bryte ned døde, nedfalne grantrær (læger). Den finnes oftest i gammel granskog med god dødvedkontinuitet.
Fomitopsis rosea
The fungi fomitopsis rosea grows on dead and decaying old spruces. It grows in old-growth spruce forests with good continuity in dead and decaying trees.
 
bilde Huldrestry
lavenes dronning
Usnea longissima
- the queen in the forest
 
bilde Mjuktjafs
Mjuktjafs er en sjelden lavart som er avhengig av gammel, fuktig og lysåpen skog.
Evernia divaricata
Evernia divaricata is a rare lichen which are dependent on old, moist and light open forest.
 
bilde Lavskrika
er en typisk art for Trillemarka-Rollagsfjell.
 
bilde Ulvelav
Ulvelav vokser helst på eldgamle, tørre furugadd (døde trær), men kan også finnes på døde greiner på levende furu og en sjelden gang på andre treslag.
Letaria vulpina
The wolf-lichen
 
bilde Lungenever
forandrer farge etter fuktigheten
 
bilde Tretåspett
(Picoides tridactylus)
The threetoed woodpecker
(Picoides tridactylus)
 
bilde Toppklokke
på setervollen ved Svarttjern
Toppklokke
(English name unknown)
 
bilde Gul Møkkmose
Finnes også i rød art.
 
bilde Insektregistrering i Trillemarka
Entomolog Lars Ove Hansen har undersøkt insektlivet i Trillemarka. I 1998 og i 1999 har Hansen studert insekter ved foten av Trillefjell.