Naturvernforbundet Naturvernforbundet
english   deutsch  
 
 
[ login]   [feed]
    [home] > [friluftsliv] > [fiske]
 

Meny


Vern Fakta Friluftsliv Bilder

Naturforum Forumet er desverre lagt ned, men hvis noen viser interesse, ved f.eks. å sende mail til webmaster, kan det tenkes vi kan lage et nytt forum for sidene.

Aktuelle lenker: Forvaltningsstyret WWF Norge Naturvern-
 forbundet
Naturforum Taiga Rescue Network xTrillemarka.no DNT Norske-
 Naturfotografer

 

Sportsfiskemuligheter

i Trillemarka-Rollagsfjell

bilde

Endelig har det blitt mulig å løse fiskekort for vann i selve trilledalføret. Fiskekort fås kjøpt på butikken i Nedre Eggedal og i tillegg er det ifølge Bygdeposten selvbetjeningskasse ved vegbommen inn til Trillemarka. Herfra dvs fra Grønhovdgrenda ved Maribråtan kan du kjøre inn til Skoddøltjern hvor vegen er stengt.

Det er i sommer åpnet for sportsfiske med stang i Skoddøltjern (559 moh), Grunntjern (628 moh), Vindolvatn (670 moh), Nedre Putten (698 moh) og Øvre Putten (795 moh).

Skoddøltjern er lett tilgjengelig ved veg og et utmerket "familievann" med stor bestand av abbor (tryte) og ørret. Dessuten finnes dessverre ørekyt. Det er svært viktig at denne vesle karpefisken ikke blir spredt til andre vann og elver/bekker. Etter min mening vil det være en stor fordel om mest mulig abbor og ørekyt ("gørrkim") blir tatt opp fra vannet.

Grunntjern er myrkantet lite tjern sentralt i Trillemarka. Mye abbor og ørret. Myrområdene er sårbare for tråkkslitasje og det bør tas hensyn til hekkende våtmarksfugl tidlig på sommeren.

Vindolvatn ligger i hjertet av Trilledalføret. Vakkert vann med odder og nes. Her finnes ørret og røye. SEJFF disponerer Vindolbrakka som kan leies av sportsfikere. Nedre Putten nord for Vindolvatn er et ekte villmarksvann med ørret. Øvre Putten ligger nær gjenoppbygde Skårsetra nordvest for Grunntjern. Vannet er noe oppdemt og jeg antar at Jeger og Fiskerforeningen steller vannet.

Omtrent 2 kilometer mot nord på Sølandsfjell/ Trillefjelllet ligger 3-4 vann som blir kalket med statlige midler og som derfor vil bli åpent for allmennheten.

Hvor den største fisken er? Ikke vet jeg, men du finner den kanskje?

- Øystein Engen, sportsfisker

bilde
Rognetjern august 2003